Cíle projektu

Vytvoření podmínek pro realizaci Školního vzdělávacího programu

zavedením nových forem výuky s využitím prostředků ICT

Realizace projektu

  • realizace projektových aktivit je plánována v průběhu 18-ti měsíců
    • začátek projektu - 1. listopad 2010
    • ukončení projektu - 30. duben 2012

Obsah projektu

Klíčová aktivita 01

Klíčová aktivita 02

Klíčová aktivita 03

Výstupy projektu

Identifikace projektu

Název projektu Moderní škola - výuka dle ŠVP s podporou ICT
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.05/03.0015
Zkrácený název Moderní škola
Operační program OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost